Selecteer een pagina

Met grote verbazing zijn wij de laatste weken geconfronteerd met de onkunde die er in LED verlichtingsland heerst. Bij drie verschillende projecten hebben aan den lijve mee kunnen maken dat er zowel bij afnemers als bij leveranciers een groot gebrek is aan kennis over toepassingen en mogelijkheden van Led verlichting.

Zo zijn we uitgenodigd voor een activiteitencentrum waar de behoefte aan energiebesparing en een andere sfeer in de ruimtes was. Al na twee vragen van ons, die over het gebruik van de ruimte en de beheersituatie gingen, was er grote stilte aan de andere kant van de tafel. Na wat doorvragen kwam naar voren dat men per mail en zonder verdere inventarisatie al diverse offertes had ontvangen. Offertes die zeer uiteenlopend zijn met amper een onderbouwing of uitleg waarom er voor bepaalde oplossingen is gekozen. De klant kwam er gelukkig ook achter dat appels met peren vergelijken in een activiteitencentrum niet echt handig is.

Voor een groot utiliteitsproject werden wij door een bouwer van de infrastructuur gevraagd lichtberekeningen te maken. Het gaat hier echt over heel veel armaturen en zeer specifieke gebruiksruimtes zoals verkeersruimten, kantoren, werkplaatsen, openbare en horeca ruimtes. De opdrachtgever kon van zijn ‘zeer specialistische’ en vaste leverancier geen lichtberekeningen of 3D tekeningen krijgen. Op mijn vraag waarom zij zaken doen met een leverancier die alleen maar producten wil leveren en zich blijkbaar niet kan en wil verdiepen in de (gewenste) situatie, moet ik het antwoord nog krijgen.

De laatste opvallende ervaring hebben wij in het Duitse Ruhrgebied meegemaakt. Daar werd door een projectontwikkelaar en beheerder van een warenhuis uitsluitend naar de prijs per eenheid gekeken. Led is Led is daar de gedachte. Normen, keuringen en rapporten zijn op papier wel heel belangrijk maar hebben totaal geen invloed op het bestelgedrag of de keuze voor een leverancier.

Al met al wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal algemene zaken over Led verlichting te weer te delen.

  1. Het initiële investeringsniveau van LED komt steeds dichter bij dat van conventionele verlichting. De voordelen van LED liggen echter vooral op energiebesparing en zeer lage onderhoudskosten. Daar worden de iets hogere investeringen verassend snel terugverdiend.
  2. De echte kracht van LED is dat er per situatie precies invulling gegeven kan worden aan wat men in een bepaalde situatie wil bereiken. Bijvoorbeeld verlichting die zich aanpast aan de aanwezige hoeveelheid daglicht.
  3. LED is elektronica en hierdoor kunnen er veel zaken op afstand via simpele app’s en protocollen geregeld worden. Zo kan de veiligheid rondom een sportveld of openbare voorziening op afstand geoptimaliseerd worden.
  4. Door de ongekende mogelijkheden loont het zich om vooraf goed na te denken het gebruik van de te verlichten faciliteiten. Een goede producent of leverancier kan hulp bieden om het programma van eisen realistisch in te vullen.
  5. Een offerte van een leverancier die per E-mail verstuurd wordt na een vraag van “doe mij maar LED” kan geen enkele waarde hebben. Daar is vaak uitsluitend gekeken naar wattage en aantallen. Deze offerte zou net zo goed betrekking kunnen hebben het vervangen van de ene conventionele TL door de andere.
  6. Reputaties zeggen niet altijd iets. Enkele leveranciers beschikken over enorme marketing budgetten om hun naamsbekendheid te promoten. Als het verkeerd gaat is het standaard antwoord: Geen probleem meneer, wij vervangen ze kosteloos.

Eigenlijk is het allemaal heel simpel om het beste resultaat te krijgen. Denk vooraf goed na over wat je in een bepaalde ruimte wilt bereiken en realiseer je dat LED verlichting een specialistisch vak is. Nodig een aantal specialisten uit om mee te denken over de toepassingen en maak daarna pas een keuze om een offerte of beter nog een verlichtingsplan aan te vragen. De praktijk leert dat de tijd die men vooraf hier aan besteed ruim wordt gecompenseerd door de effecten van een goede verlichting: werkplezier, beleving, besparingen en gemak.

 

Iwan Kreft

Ontwikkelaar en producent van LED verlichtingssystemen.