Selecteer een pagina

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

LDR-lighting heeft led verlichting voor tennisbaan, voetbalveld, hockeyveld, ijsbaan,

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

 

Wanneer is het mogelijk?

U kunt NU al de procedure starten en al DIRECT overgaan op led verlichting. De subsidie wordt dan in Januari 2016 aangevraagd. Na goedkeuring krijgt u het bedrag op uw rekening gestort. Bij een investering van minder dan €25.000,00 zal er 100% worden uitgekeerd, bij een bedrag tot €125.000,00 zal er eerst 90% worden uitbetaald.

Ook is de mogelijkheid er om een overeenkomst aan te gaan met ons voor het voor het installeren van led verlichting binnen uw vereniging, waarna de subsidie eerst wordt aangevraagd. Na goedkeuring krijgt u het bedrag op uw rekening gestort. Bij een investering van minder dan €25000,00 zal er 100% worden uitgekeerd, bij een bedrag tot €125.000,00 zal er eerst 90% worden uitbetaald. En na deze uitbetaling kan er worden overgegaan tot levering en installatie van de led verlichting. De installatie moet binnen 1 jaar na toekenning subsidie zijn voldaan.

Wanneer de vereniging kiest voor onze led verlichting, zullen wij het subsidietraject regelen. De aanvraag wordt verzorgt, de lichtrapporten (bewijs van kwaliteit en verbruik) worden samen met de subsidieaanvraag in een map gebundeld en aan u overhandigd zodat u daar geen zorgen meer over heeft.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen.

 

Wilt u meer weten over het regelen van deze subsidie, kunt u contact met ons opnemen via mail of bel ons.

 

Bron: RVO